Paano tinanggap ng mga asyano ang mga naganap na pananakop

Ang kagamitang panturo ay anumang karanasan o bagay na ginagamit ng guro bilang panturo sa paghahatid ng kaalaman upang maging makatotohanan, kasanayan, saloobin, palagay, kaalaman, pag-unawa at pagpapahalaga ng mga mag-aaral upang maging kongkreto, tunay, daynamik at ganap ang pagtuturo(Abad, 1996).

Isa itong tanging gamit sa pagtuturo na nagtataglay ng gabay para sa mag-aaral at mga guro at tumitiyak sa bawat karagdagang pagkatuto ng nilalamn, teknik ng paglalahad, pagsasanay at paggamit ng nilalaman at paraan ng pagtuturo gamit na mga teknik na ito.(Johnson ,1972) Modyul - isang kit sa pansariling pagkatuto.

Ito ay binubuo ng iba’t ibang gawaing pagkatuto na kadalasan ay nasa anyong pamplet/babasahin.

- wikang gamit ng mga taong may halos iisang paniniwala, antas ng edukasyon, pamumuhay o maging hanapbuhay ay madalas na magkakasama sa iisang pangkat.Ugnayan ng Tanong-sagot (US-QAR sa ingles) ay binuo ni Raphael (a982-1986) upang mapataas ang antas ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsagot ng mga tanong sa pag-unawa sa pamamagitan ng isang sistematikong pagsusuri ng tanong sa pag-unawa sa pamamagitan ngisang sistematikong pagsusuri ng mga tanong.Ang dulog DR-Ta (Stauffer 1969, 1976) ay para sa paglinang ng komprehensyon ng buong klase / pangkat.Ang mga kaalaman at kasanayan ay nililinang at ginagamit sa iba’t ibang aralin sa pag-aaral.Ang istratehiyang ito ay tinatawag ding cooperative learning, collective learning, learning communities, peer teaching, peer learning, reciprocal learning, team learning, study circles, study groups at work groups.

Leave a Reply